Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 700/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2012 dla niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach