Rakstisks jautājums E-006425/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisijai. Jaunas SDG iekārtas Revithusā