Predlog SKLEP SVETA o začasni ustavitvi obveznosti iz Kohezijskega sklada za Madžarsko