Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de suspendare a angajamentelor din Fondul de coeziune pentru Ungaria