Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo sustabdomas įsipareigojimų lėšų iš Sanglaudos fondo teikimas Vengrijai