Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS koheesiorahaston sitoumusten keskeyttämisestä Unkarin osalta