Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega peatatakse Ühtekuuluvusfondist Ungarile ettenähtud kulukohustuste täitmine