Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за спиране на бюджетни задължения от Кохезионния фонд за Унгария