Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts, lēmums 22/06/2012