Lieta T-458/11: Prasība, kas celta 2011. gada 18. augustā — Riche /Padome un Komisija