Lieta C-450/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedumu lietā T-64/08 Nuova Terni Industrie Chimiche SpA /Eiropas Komisija 2010. gada 15. septembrī iesniedza Nuova Terni Industrie Chimiche SpA