Zadeva T-813/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2019 – Nerantzaki/Komisija (Javni uslužbenci — Uradniki — Zaposlovanje — Razpis natečaja — Javni natečaj EPSO/AD/331/16 — Pogoji za pripustitev — Odločitev natečajne komisije, da tožeče stranke ne pripusti k naslednji fazi natečaja — Napačna uporaba prava)