Ģenerāladvokāta P. Mengoci [P. Mengozzi ] secinājumi, sniegti 2012. gada 21. jūnijā$