Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα P. Mengozzi της 21ης Ιουνίου 2012.