Lieta C-225/10: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 20. oktobra spriedums ( Sozialgericht Nürnberg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Juan Perez Garcia, Jose Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa kā José Bernal Fernández tiesību un pienākumu pārņēmēja/ Familienkasse Nürnberg (Sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 77. un 78. pants — Pensionāri, kas saņem pensiju, kura jāmaksā saskaņā ar vairāku dalībvalstu tiesību aktiem — Bērni invalīdi — Ģimenes pabalsti par apgādībā esošiem bērniem — Tiesības uz pabalstiem agrākās nodarbinātības dalībvalstī — Tiesību uz pabalstiem dzīvesvietas dalībvalstī esamība — Pieteikuma neesamība — Izvēle izmaksāt invaliditātes pabalstu, kas nav saderīgs ar pabalstiem par apgādībā esošiem bērniem — Jēdziens “pabalsts par apgādībā esošiem bērniem” — Agrākās nodarbinātības dalībvalstī iegūto tiesību saglabāšana)