Rakstisks jautājums E-001775/11 Willy Meyer (GUE/NGL) Komisijai. Veselības pārbaudes pārtikai un dzīvnieku barībai Spānijā