Rakstisks jautājums E-7274/10 Mara Bizzotto (EFD) Komisijai. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) un Latvija