Rakstisks jautājums P-0803/10 iesniedza Alan Kelly (S&D) Komisijai. Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze