Kommissionens förordning (EG) nr 2437/97 av den 9 december 1997 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 87/97 om tillämpningsföreskrifter för de mindre Egeiska öarna vad avser den särskilda försörjningsordningen för torkat foder