EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 68/2011 ( 2011. gada 1. jūlijs ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)