Lieta T-481/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers /Komisija