Komisijas zinojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas ekonomikas un socialo lietu komitejai un Reģionu komitejai - Eiropas starpkultūru dialoga gada (2008. gads) novērtējums