Lieta C-244/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 21. maijā iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat