Vispārējās tiesas spriedums (sestā palāta) 2012. gada 13. decembrī.