Rakstisks jautājums E-008120/11 Louis Grech (S&D) Komisijai. Trokšņa stratēģiskās kartes Maltā — izpildes uzraudzība