Lieta T-145/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 6. septembra rīkojums — Bredenkamp u.c./Komisija (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas veikti, ņemot vērā stāvokli Zimbabvē — Izņemšana no attiecīgo personu saraksta — Prasība atcelt tiesību aktu — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)