Rakstisks jautājums E-008567/11 Willy Meyer (GUE/NGL) Komisijai. Zemas prasības Spānijas Kodoldrošības uzraudzības iestādes veiktajām stresa pārbaudēm Spānijas atomelektrostacijās