Rakstisks jautājums E-011330/11 Lambert van Nistelrooij (PPE), Wim van de Camp (PPE) un Angelika Niebler (PPE) Komisijai. Eiropas vērtību pētījums