Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9728 — Altice/OMERS/Allianz/Covage) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 347/10