Rakstisks jautājums E-008252/11 Georgios Papastamkos (PPE) Komisijai. Neapmierinoša Komisijas atbilde uz jautājumu par licencēšanas kārtību Grieķijas profesionālajā futbolā