Rakstisks jautājums P-4888/10 Roger Helmer (ECR) Komisijai. Komisijas Lēmums Nr. 2009/951/ES attiecībā uz gliemeņu ievešanu