Rakstisks jautājums E-8572/10 Oreste Rossi (EFD) Komisijai. Bērnu mirstības samazināšana