Slutrapport från förhörsombudet – COMP/39.309 – Flytkristallskärmar (LCD-skärmar)