Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – COMP/39.309 – Šķidro kristālu displeji ( LCD )