Rakstisks jautājums E-012168/11 David Campbell Bannerman (ECR) Padomei. Euro zonas sabrukums