Reģionu komitejas atzinums “Jaunu prasmju un darba vietu programma”