Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 920/2012 ( 2012. gada 4. oktobris ), ar ko aizliedz ar āķu jedām zvejojošiem Kipras karoga kuģiem vai kuģiem, kas reģistrēti Kiprā, veikt zilo tunzivju zvejas darbības Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā