Priekšlikums PADOMES LĒMUMS ar kuru pilnvaro parakstīt un provizoriski piemērot tirdzniecības daļu (IV daļa) nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses