Komisijas Regula (ES) Nr. 163/2011 ( 2011. gada 21. februāris ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai