Lieta C-474/10: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 20. oktobra spriedums ( Court of Appeal in Northern Ireland (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Department of the Environment for Northern Ireland/Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2001/42/EK — 6. pants — Iestādes, uz kuru var attiekties plāna vai programmas īstenošanas ietekme uz vidi, izraudzīšanās apspriešanas nolūkā — Konsultatīvās iestādes iespēja izstrādāt plānus un programmas — Pienākums izraudzīties atšķirīgu iestādi — Kārtība, kādā veicama iestāžu un sabiedrības informēšana un apspriešanās ar tām)