Rakstisks jautājums E-6335/10 Roberta Angelilli (PPE) Komisijai. Informācija par līdzekļu izlietošanu programmas Kultūra 2007 ietvaros Masas provincē