Lieta F-79/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. septembra spriedums — AE /Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Sociālais nodrošinājums — Nelaimes gadījumu un arodslimību apdrošināšana — Civildienesta noteikumu 73. pants — Atteikums atzīt, ka slimība ir arodslimība — Paaugstināts jūtīgums pret elektromagnētisko lauku)