Lieta C-384/12: Tiesas priekšsēdētāja 2012. gada 11. decembra rīkojums ( Landgericht Rostock (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Per Harald Lökkevik , piedaloties Staatsanwaltschaft Rostock$