Vispārējās tiesas spriedums (astotā palāta) 2011. gada 19.janvārī. # Häfele GmbH & Co. KG pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB). # Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes "Topcom" reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas un Beniluksa vārdiskas preču zīmes "TOPCOM" - Relatīvs atteikuma pamatojums - Sajaukšanas iespēja - Preču līdzība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts. # Lieta T-336/09. Häfele/OHMI-Topcom Europe (Topcom) TITJUR