Kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošana Eiropas Parlamenta 2011. gada 12. maija rezolūcija par kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošanu (2010/2156(INI))