Lieta T-377/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 15. decembra spriedums — Mövenpick /ITSB ( “PASSIONATELY SWISS” ) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “PASSIONATELY SWISS” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde — Atšķirtspējas neesamība)