Rakstisks jautājums E-002205/11 Nicole Sinclaire (NI) Komisijai. Apvienotajai Karalistei 2009. gadā piešķirtie līdzekļi no Reģionālās attīstības fonda