2011/4/ES: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 6. jūlijs ) par valsts atbalstu C 34/08 (ex N 170/08), ko Vācija vēlas piešķirt par labu Deutsche Solar AG (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4489) Dokuments attiecas uz EEZ