Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2012. gada 12. decembra spriedums$