Apvienotās lietas C-355/18 līdz C-357/18 un C-479/18: Tiesas (trešā palāta) 2019. gada 19. decembra spriedums (Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18)/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreichet un KL/UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK/DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Dzīvības apdrošināšana – Direktīvas 90/619/EEK, 92/96/EEK, 2002/83/EK un 2009/138/EK – Atteikuma tiesības – Nepareiza informācija par atteikuma tiesību izmantošanas noteikumiem – Formas prasības paziņojumam par atteikšanos – Ietekme uz apdrošināšanas sabiedrības pienākumiem – Termiņš – Atteikuma tiesību izbeigšanās – Atteikuma iespēja pēc līguma izbeigšanas – Līguma atpirkšanas vērtības atlīdzināšana – Samaksāto prēmiju atmaksa – Tiesības uz atlīdzinājuma procentiem – Noilgums)